Metodologia

Czerwiec 5, 2016

Wspieramy małe i średnie przedsiębiorstwa we wdrażaniu efektywnych procesów rekrutacji i selekcji pracowników, w tym w szczególności:

Krok 1.
Pomagamy stworzyć opisy stanowisk i profile kompetencyjne na wysokorotujących stanowiskach – Jest to punkt wyjścia do zaplanowania efektywnego procesu rekrutacji. Brak zdefiniowanych profili kompetencyjnych skutkuje niemożliwością przeprowadzenie skutecznej rekrutacji, ponieważ osoba rekrutująca nie posiada kluczowych kryteriów wyboru.

Krok 2.
Definiujemy wskaźniki behawioralne do kluczowych kompetencji wymaganych na rekrutowanych stanowiskach – Dobrze opisane kompetencje umożliwiają zaprojektowanie skutecznych formularzy do wywiadów behawioralnych. W tym zakresie opieramy się na uniwersalnych modelach „Wielkiej ósemki” i Key 7.

Krok 3.
Tworzymy arkusze do wywiadów behawioralnych ułatwiających rekrutację osobom niezajmującym się profesjonalnie selekcją, w tym bezpośrednim przełożonym, którzy ostatecznie decydują o przyjęciu kandydata do pracy – Do zaprojektowania arkuszy wykorzystujemy model STAR (ang. Situation – Task – Action – Result).

Krok 4.
Przygotowujemy pracowników HR i menedżerów do samodzielnego przeprowadzania selekcji
w oparciu o metodologię wywiadu behawioralnego – Prowadzimy szkolenia w formule otwartej, zamkniętej w siedzibie Klienta, nawet dla pojedynczych osób oraz asystujemy w pierwszych prowadzonych przez menedżerów procesach rekrutacji, służąc swoim wsparciem i informacją zwrotną.

Krok 5.
Przeprowadzamy testy psychometryczne przy rekrutacjach na kluczowe stanowiska w firmie – Szczególnie pożądanymi przez pracodawców cechami osobowości są  wysoka ODPORNOŚĆ i RZETELNOŚĆ. Takie cechy jak: SCHEMATYZM i EKSPANSYWNOŚĆ mogą być niezwykle cennym zasobem lub ograniczeniem w zależności od stanowiska pracy. Badania pokazują, że osobowość jest stałą właściwością człowieka, zmienia się jedynie pod wpływem terapii lub intensywnych procesów rozwojowych (np. pod wpływem długotrwałych treningów lub coachingu). Lepiej zatem jest rekrutować do organizacji osoby, których profil osobowości jest zbieżny z oczekiwanym profilem kompetencyjnym. W pracy wykorzystujemy najczęściej takie testy jak: iP121 lub NEO-FFI.

 

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o realizowanym przez nas procesie wdrażania efektywnych procesów rekrutacyjnych, skontaktuj się z nami. Z przyjemnością umówimy się na spotkanie, aby zaprezentować Ci nasze doświadczenia i wykorzystywane narzędzia pracy.