Oferta

Czerwiec 5, 2016

Skorzystaj z naszej oferty wsparcia w zakresie budowania efektywnych procesów rekrutacji i selekcji pracowników.

Dysponujemy zespołem konsultantów i trenerów oraz sprawdzonymi w największych miedzynarodowych korporacjach narzędziami do rekrutacji i selekcji pracowników.

Aktualnie realizujemy następujące projekty:

REKRUTUJ SKUTECZNIE – Szkolenia prezentujące podstawowe założenia efektywnej rekrutacji i wywiadu behawioralnego. Realizujemy je w formule otwartej jako 5- lub 6-godzinne szkolenie.

EFEKTYWNA REKRUTACJA – Proces szkoleniowy przygotowujący pracowników działów HR i menedżerów rekrutujących pracowników w firmie do samodzielnej selekcji w oparciu o model wywiadu behawioralnego. Szkolenia są realizowane w formule zamkniętej w siedzibie Klienta. Realizujemy je jako szkolenia 1- lub 2-dniowe, wraz ze wsparciem w zaprojektowaniu arkuszy rekrutacyjnych. Asystujemy w pierwszych rekrutacjach prowadzonych przez menedżerów, zapewniając wsparcie i informację zwrotną.

AUDYT WEWNĘTRZNYCH PROCESÓW REKRUTACJI – Analizujemy wykorzystywane w firmie procesy rekrutacji i selekcji pracowników. Pomagamy stworzyć opisy stanowisk i profile kompetencyjne na wysokorotujących stanowiskach pracy. Projektujemy efektywne arkusze do selekcji metodą wywiadu behawioralnego.

WSPARCIE W REKRUTACJI NA KLUCZOWE STANOWISKA – Wspieramy procesy rekrutacyjne na stanowiska, gdzie profil osobowości kandydata ma kluczowe znaczenie dla powodzenia w pracy. Przeprowadzamy testy psychometryczne badające osobowość kandydata, porównując profil osobowości do wymagań na stanowisku pracy. Wykorzystujemy do tego profesjonalne testy, w tym m.in.: iP121 i NEO-FFI.

DIAGNOZUJEMY NA POTRZEBY ROZWOJU PRACOWNIKÓW – Przeprowadzamy badania kompetencyjne i osobowościowe na potrzeby wsparcia w rozwoju kluczowych dla firmy pracowników. Przygotowujemy diagnozę potencjału pracownika. Na jej podstawie można dobrać właściwe szkolenia i procesy indywidualnego wsparcia (np. mentoring lub coaching). Diagnoza wsparta jest sesją informacji zwrotnej na temat mocnych stron i obszarów rozwojowych pracownika.

PRZEPROWADZAMY PROFILOWANIE BEHAWIORALNE ZESPOŁÓW – Pracujemy z zespołami nad podnoszeniem ich efektywności. Diagnozujemy indywidualne profile osobowości członków zespołu i pokazujemy jak one wzajemnie na siebie wpływają. Przeprowadzamy sesje zespołowe, które mają na celu wzrost synergii działania zespołu. Wykorzystujemy tutaj model 5 dysfunkcji zespołowych i metodę coachingu zespołowego.

 

Jeśli zainteresowała Cię nasza oferta, umów się z nami na rozmowę telefoniczną lub spotkanie. Podczas wspólnej rozmowy sprawdzimy, w jakim zakresie możemy być dla Ciebie wsparciem.